Teie teenistuses juba aastast 1993!

Võta meiega ühendust

Aitäh, et leidsite meid!

Katastrimõõdistamine

 • Maade tagastamine
 • Maade erastamine
 • Kinnistu jagamine
 • Kinnistute liitmine

Litsents 18MA-k

Detailplaneeringud

 • Kinnistu(te) sihtotstarbe muutmine läbi detailplaneeringu
  (Eesti Planeerijate Ühingu Liige)
 • Maaparanduse rekonstrueerimisprojektid koostamine
  (Teostab OÜ Vesiehitusprojekt)
  Mater_MPMUMO0162-00

Geodeetilised tööd

 • Maa-ala mõõdistamine
  (Geoalus)
 • Hoonete, trasside mahamärkimine
 • Teostusjooniste tegemine (täpse asukoha määramine)
 • Hoonete mõõdistamine

Litsents Geodeet-6

Tööde teostamiseks kasutame:
ZWCAD.2015, Bentley V8i, Microsoft Office 2013

Küsi pakkumist